Ouders en verzorgers

Samen staan we sterk
Op De Bron hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en verzorgers. Dat is voor de kinderen fijn, maar zeker ook voor ons als school. Ouders zijn tenslotte degene die hun kinderen het beste kennen. Samen willen we het beste voor ze.
 
Naast reguliere gesprekken, hebben we een aantal speciale momenten voor ouders:
 
  • Voor leerlingen in de onderbouw is er eenmalig een huisbezoek. Uit interesse in de vertrouwde omgeving van het kind en omdat kinderen het vaak leuk vinden als de juf of meester belangstelling toont.
  • Elk jaar organiseren we in september de ouder-vertel gesprekken. Een moment om belangrijke informatie uit te kunnen wisselen met de leerkracht. Waardevolle gesprekken, waar je in vertrouwen over je kind kunt praten. 
  • Regelmatig meten we hoe onze ouders tegen zaken als schoolklimaat, veiligheid en het onderwijs aankijken. De vragenlijst is bedoeld om de wensen van ouders in beeld te krijgen en te weten wat er leeft. Waar nodig of waar mogelijk, ondernemen we actie.
  • Op De Bron organiseren we regelmatig themabijeenkomsten over opvoedkundige zaken of actuele thema’s, vrij toegankelijk voor alle ouders.
 
Daarnaast participeren ouders vaak bij verschillende activiteiten. Gelukkig, want dat is nodig om klas- of schoolbrede activiteiten door te kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld omdat er hulp nodig is bij het vervoer of als extra begeleiding bij excursies of activiteiten.

Wil je in een officieel orgaan meepraten over de school en haar beleid? Dan is een lidmaatschap in de Medezeggenschapsraad een optie.