Onze school

De Bron is een kleinschalige school in het landelijke dorp Sprang-Capelle. De kinderen komen uit de wijk Capelle/Nieuwevaart, maar ook uit de omgeving.
 
Wat opvalt is het overzicht en de rust die de school uitstraalt. Zo ervaren de kinderen op De Bron dat ook. Het voelt vertrouwd. De kleinschaligheid is dan ook een voordeel. Korte lijnen voor leerlingen, hun ouders en de leerkrachten. Weten wat er speelt. Onze leerlingen kennen elkaar ook groepsoverschrijdend: via het schoolplein (een parel van een plein overigens, ruim en groen), als tutor en dankzij schoolbrede projecten.
 
Als school maakt De Bron deel uit van de overkoepelende stichting Willem van Oranje Scholengroep. Dat betekent dat de school professioneel en goed georganiseerd onderwijs biedt, met behoud van haar eigen karakter en kernwaarden.
 
De kernwaarden waar het bij De Bron om gaat:
 

  • Ontwikkeling en groei

Op De Bron creëren we een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We dagen de leerlingen uit om het hoogst mogelijke te bereiken en het maximale uit de leerdoelen te halen. Uiteraard zijn de capaciteiten van elk kind afzonderlijk leidend.
 

  • Doelgerichtheid

We werken met een vooraf opgesteld onderwijskundig jaarplan met doelen per leerjaar. Doelen, gericht op de ontwikkeling van kinderen, het team en de school. We evalueren op verschillende manieren of de doelen behaald zijn.
 

  • Geloof en wederzijds respect

De protestants-christelijke signatuur van De Bron betekent dat het christelijk geloof een duidelijke plek heeft binnen ons onderwijs. Bijvoorbeeld met inspirerende verhalen uit de Bijbel, het gebed en het vieren van de christelijke feest- en gedenkdagen. Kinderen en ouders met een andere achtergrond zijn meer dan welkom bij De Bron. We gaan daarbij uit van een wederzijds respect naar elkaar en voor elkaars levensovertuiging.
 

  • Communicatie

We communiceren helder. Met een open, actieve, luisterende houding en duidelijke afspraken. Zo weten alle kinderen, ouders en leerkrachten wat er van ze verwacht wordt en wat zij van ons kunnen verwachten. In de klas zorgen we voor duidelijkheid en structuur. Kinderen weten precies waar ze aan toe zijn.
 

  • Samen

Samen leren, samen groeien. Met de nadruk op samen. De wisselwerking tussen leerlingen onderling, de leerkrachten en de ouders of verzorgers vinden we belangrijk. Ouders of verzorgers zijn tenslotte de experts als het om hun kind gaat. Samen met hen begeleiden we hun kinderen zo goed mogelijk. Ook betrekken we ouders graag bij de activiteiten in en rondom school.