Ons onderwijs

Zo zien wij leren: het leren begint met vertrouwen dat je het kunt. Zelfvertrouwen ontwikkelen in een veilige sfeer is dan ook zeer belangrijk. Leren betekent iets gaan beheersen wat je daarvoor nog niet kon. Leren kan op verschillende manieren: door samenwerken met behulp van coöperatieve werkvormen, door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en door te oefenen. Kinderen worden gemotiveerd wanneer ze de verantwoordelijkheid over een taak krijgen. Leren betekent ook zelfstandig zijn. Zelfstandig een taak kunnen uitvoeren en ook hulp durven vragen wanneer je iets nog niet weet of wanneer je iets nodig hebt. Hulp vragen kan aan de leerkracht, maar ook aan een groepsgenoot. De leerkracht begeleidt de kinderen, motiveert, stimuleert, geeft instructie en corrigeert waar nodig. We willen dat kinderen te weten komen wie ze zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Kortom: we willen dat het kind samen met zijn omgeving het beste uit zichzelf haalt.De dag wordt gestart en afgesloten in de stamgroep met aandacht voor ontmoeting en (Bijbel)verhalen. De stamgroep is gedurende de dag de thuishaven van de leerlingen waar aandacht is voor de sociaal emotionele vakken, burgerschap, de creatieve vakken en bewegen.

Tijdens de werkblokken gaan de kinderen aan de slag met taal, rekenen en lezen. Hierbij krijgen ze zo veel als mogelijk instructie op maat. We zetten digitale hulpmiddelen in om de leerdoelen te ondersteunen. De wereldoriënterende vakken, verkeerscultuur en creatieve vakken zijn in onze school geïntegreerd in een thematische aanpak vanuit het “vierkeerwijzer-concept”. Kinderen zijn vanuit een actieve leerhouding gericht op het ontdekken en onderzoeken van leervragen. Er is veel ruimte voor de inzet van de eigen talenten. Leerlingen worden geprikkeld om verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces.