Leerlingen

Vanaf 4 jaar gaat er een wereld voor kinderen open: ze mogen naar school. Op De Bron krijgen alle leerlingen een plekje in een vaste stamgroep met een vaste leerkracht.
 

De drie stamgroepen:

  • Onderbouw: Het jonge kind (met aandacht voor het aanvankelijk leren) 
  • Middenbouw: Het jonge schoolkind (met aandacht voor de basisvaardigheden)
  • Bovenbouw: Het oudere schoolkind ( met aandacht voor het toepassen van de basisvaardigheden en differentiatie ten aanzien van het vervolgonderwijs)
Leerlingen leren op onze school samen met elkaar binnen hun stamgroep, maar er zijn ook groepsdoorbrekende en groepsoverstijgende (les)activiteiten. 
 

Extra zorg

Soms heeft een kind bijzondere ondersteuning nodig. Onze commissie van begeleiding onderzoekt, in samenspraak met de ouder of verzorger, wat er nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden.